VYÖHYKKEET 17-18 - ZONES 17-18

Rotaryn käsikirja - Tämän käsikirjan tarkoitus on auttaa toimihenkilöitä ymmärtämään menettelytavat ja käytännöt, jotka ovat tehtävien kannalta tärkeitä.